PIVA

PIVA

PIVA. Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba. De afdelingen Burgerzaken van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) en de Caribische landen (Aruba, Sint-Maarten en Curaçao) overleggen tweemaal per jaar met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, Centric, de Rijksdienst voor Caribisch Nederland, de Kabinetten van Gouverneur en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. De partijen overleggen over de ontwikkelingen rondom burgerzaken, reisdocumenten en beleid. zaca ontwikkelde een logo voor het piva-platform.

piva
piva case cover zaca 1
piva grijs
poster piva