Privacybeleid

Laatste update: 1 februari 2022

Deze privacyverklaring legt uit hoe zaca, persoonsgegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV / GDPR) en andere relevante wetten inzake gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn.

Je rechten inzake gegevensbescherming

 • Toegang en rectificatie: je kunt een kopie vragen van de gegevens die zaca verwerkt en vragen om eventuele onjuiste gegevens te rectificeren.
 • Wissen of beperken: in sommige omstandigheden kun je vragen je gegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, maar zaca kan geen gegevens wissen die wettelijk verplicht zijn te verwerken.
 • Bezwaar maken tegen verwerking: in sommige omstandigheden kun je vragen om te stoppen met de verwerking van je gegevens.
 • Dataportabiliteit: in sommige omstandigheden kun je vragen om je gegevens aan jezelf of aan een andere organisatie over te dragen.
 • Als je niet tevreden bent over de manier waarop je gegevens verwerkt worden, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Maar je kunt natuurlijk ook altijd eerst contact met zaca opnemen, zodat we samen kunnen kijken om de zaak op een bevredigende manier op te lossen.

Neem contact met zaca op als je vragen hebt over de manier waarop er met je gegevens omgegaan wordt of als je een van je rechten wilt uitoefenen. Je hebt recht op een antwoord binnen 30 dagen.

Hoe zaca aan je persoonsgegevens komt

zaca verwerkt gewoonlijk persoonsgegevens van potentiële of bestaande klanten, websitebezoekers en verkopers en samenwerkingspartners.

zaca kan persoonsgegevens verwerken wanneer je:

 • Online (e-mail, videogesprekken, social media, etc.) of telefonisch contact met zaca opneemt/communiceert
 • Gebruik maakt van onze diensten/software
 • Producten/diensten levert aan of een samenwerking met zaca aangaat
 • Het is vrijwillig om je persoonsgegevens te verstrekken, maar zaca kan je de gevraagde diensten niet leveren als je ervoor kiest dit niet te doen.

zaca verhuurt, koopt of verkoopt geen persoonsgegevens van of aan anderen, maken geen gebruik van geautomatiseerde beslissingen of profilering bij de verwerking van je persoonsgegevens, en verwerken geen gegevens van bijzondere categorie in de zin van artikel 9 van de GDPR.

Doel, rechtsgrondslag en bewaartermijnen

zaca verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer zaca daarvoor een doel en een rechtmatige grondslag heeft. Volgens de GDPR artikel 6-1, zijn de rechtmatige grondslagen waarop zaca zich baseert:

 • Je toestemming
 • We hebben een contractuele verplichting (contract)
 • zaca heeft een wettelijke verplichting
 • zaca heeft een rechtmatig belang

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door zaca, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer bewaard moeten worden.

Details over de verwerking van uw persoonsgegevens

In dit deel wordt beschreven wanneer en hoe zaca gegevens verwerkt, voor welke doeleinden en de rechtsgronden om dit te doen (rechtmatige grondslagen). Ook wordt de bewaartermijn voor de verwerking gespecificeerd.

zaca verwerkt persoonsgegevens wanneer:

Je met zaca communiceert
Ongeacht je relatie met zaca, als potentiële of bestaande klant, verkoper of anderszins, verwerkt zaca je persoonsgegevens telkens wanneer je met zaca communiceert. Dit kan zijn wanneer je contact opneemt via e-mail, telefoon (gesprek, sms, whatsapp) of sociale media. Afhankelijk van waar en hoe je contact opneemt, kan dit je naam, contactgegevens, IP-adres en andere informatie omvatten die je naar zaca wilt verzenden.

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door zaca, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer bewaard moeten worden. Op het moment dat je contact opneemt met zaca via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, beveiligd opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Je de website gebruikt
Wanneer je de zaca website gebruikt, wordt je bezoek geregistreerd. Voor de analyse van de website bezoeken maakt zaca gebruik van de analyse software van fathom analytics. Zij voldoen volledig aan de GDPR wetgeving, in tegenstelling tot Google Analytics. zaca gebruikt geen cookies of soortgelijke technologie op de website, en zaca verzamelt geen persoonsgegevens waar volgens de ePrivacy-richtlijn (Richtlijn 2009/136/EG) toestemming voor vereist is. Vandaar dat je ook geen cookiebanner tegen bent gekomen. Wil je dit trouwens ook voor je eigen website, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Beveiliging

Er worden van je persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door zaca of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Daarnaast wordt je bezoek aan de website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van zaca privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL, net zoals bij je bank.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via e-mail info@zaca.nl